Kunst en cultuurbeleid

Bij de opmaat naar dit kunst- en cultuurbeleid werd de gemeenteraad twee scenario’s voorgehouden. Scenario 1, het tonen van lef, ambitie en vernieuwing ten opzichte van scenario 2, het behouden van tradities. Een onnodige keuze tussen twee uitersten. De raad was het er over eens dat scenario 1 zeker de basis moest worden, maar dat bepaalde traditionele structuren niet per definitie niet goed meer zouden zijn. Dat wordt nu zo ook benoemd in het beleid. Er komt een goede balans tussen het behouden van onze tradities en het vernieuwen van de kunst- en cultuursector.

Het beleid is erop gericht om krachten en kwaliteiten te bundelen, laagdrempeling te zijn, de stimulering van kunst- en cultuurbeleving bij kinderen en jongeren en de stimulering van nieuwe initiatieven. Er staat in het beleid veel geschreven over de brede rol die de kunst- en cultuursector kan hebben. Benieuwd zijn we naar de uitwerking van de rol van gemeente Leudal binnen de kunst- en cultuursector daar waar deze sector een verbindende rol kan gaan spelen met onderwijseducatie, de evenementensector en onder andere het sociaal domein.

De verstrekking van subsidies is hierbij een belangrijk deel. De concrete toebedeling van de verschillende bedragen wordt vertaald in een subsidieregeling Kunst en Cultuur vanaf januari 2023. Gezien de omgang en gevolgen van deze regeling bespreken wij deze te zijner tijd graag sonderend in een commissievergadering. Ronduit Open heeft ingestemd met het kunst- en cultuurbeleid.