OZB-tarief

Ronduit Open heeft met de nodige verbazing kennisgenomen van het voorstel van het college om de OZB-tarieven voor de woningen alsnog te verlagen. Dat is geen politieke keuze, maar probleem is dat Leudal door een foute interpretatie van de regels teveel OZB heeft geïnd.

Ronduit Open heeft de afgelopen jaren keer op keer aangedrongen op lagere OZB-tarieven omdat de voordelen die de septembercirculaire opleverde niet werden meegenomen, en vanwege het grote overschot op de jaarrekening over 2020. De financiële situatie werd dus slechter voorgespiegeld terwijl Leudal over een groot vermogen beschikt om de risico’s op te vangen.

Natuurlijk vinden we het heel goed dat de tarieven alsnog worden verlaagd, al kan dat niet meer voor het afgelopen jaar en ook al is de reden geen politieke keuze maar een correctie van een gemaakte fout. Maar we willen wel eraan herinneren dat er voortdurend sprake is geweest van onjuiste interpretaties. Zo is jarenlang gesteld dat als we de OZB-belasting niet zouden verhogen, we daar nadeel van zouden ondervinden door een lagere rijksbijdrage. Dat hebben we steeds ontkend en dat blijkt ook niet te kloppen. We zijn blij dat nu eindelijk erkend word dat we de afgelopen jaren veel te hoog hebben ingezet met de OZB-lasten en dat dit nu wordt hersteld. Het resultaat telt, zullen we maar zeggen. Het belangrijkste is dat de eigenaar van een woning eindelijk een aanzienlijke verlaging van de OZB krijgt.