Woningbouwprojecten in Leudal

Supervisor Showing Building Plans To Workers In New House

Er zijn inmiddels verschillende concrete trajecten in gang gezet om woningbouw in kleine kernen te faciliteren.

Basisschool Kelpen-Oler blijft behouden

Schoolbestuur Akkoord! neemt de basisschool in Kelpen-Oler over, en daar is Ronduit Open ontzettend blij mee! Na vele maanden van frustratie en onzekerheid is dit heel goed nieuws.

Ontwikkelingen Zevenellen

Provincie Limburg heeft geoordeeld dat er geen milieueffectrapportage nodig is voor de vestiging van het bedrijf RWE op Zevenellen.

Brandweerkazerne Heythuysen Roggel

partial view of firefighters brigade and fire truck on street

De geheimhouding rond de vestiging van een gezamenlijke brandweerkazerne Heythuysen en Roggel staat haaks op de openheid die voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Ronduit Open heeft ingestemd met de bouw van de nieuwe basisschool in Ittervoort. Het gaat om enorm veel geld. Dit bedrag mag niet overschreden worden. Tegelijkertijd moet en zal deze basisschool er komen.

OZB-tarief

calculator

Eigenaren van woningen krijgen eindelijk een aanzienlijke verlaging van de OZB-tarief.

Buitengebied Leudal in ontwikkeling

Agricultural field with even rows in the spring

Het college informeerde ons over de resultaten en de effecten van de diverse beëindigingsregelingen voor veehouderijen.

Hoogwaterbescherming door Rijkswaterstaat

Sheep on a dike

Ronduit Open heeft het college gevraagd naar de concrete aanvullende acties die op korte termijn genomen gaan worden.

Ontwikkelingen Zevenellen

Er zijn eerder stevige uitspraken en toezeggingen gedaan door het college en de gemeenteraad aan de burgers in de omgeving van Zevenellen om te voorkomen dat er sprake zal zijn van overlast.

Leudal verschijnt niet bij de rechtbank

Legal law

Een dergelijke afwezigheid is kwalijk omdat Leudal wel wijst op overtredingen maar zelf de zaak intern niet op orde heeft.