Soms lijkt het of grote bedrijven meer mogen dan onze inwoners

Electricity pylons on blue sky background. Power and energy. Energy conservation

Mogen grote bedrijven meer dan de inwoners van Leudal? In Kelpen-Oler werkte het college mee met een snelle legalisatie van een illegaal bouwwerk.

Ronduit Open doet niet mee aan besluitvorming in beslotenheid

Young doing the gesture of silence

Ronduit Open vindt dat over een lening aan de Mutsaersstichting van € 429.000 in de openbaarheid moet worden gediscussieerd in de gemeenteraad en niet achter gesloten deuren

Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Senior couple with tablet at home

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Ronduit Open wil meer veilige fietsenstallingen

covered bicycle parking in Europe

Ronduit Open wil meer en veilige fietsenstallingen. Er worden teveel fietsen gestolen en veilige fietsenstallingen kunnen bijdragen aan het verminderen van deze diefstallen.

Leudal gaat de strijd aan met Roermond om het hoogwater

The trees on the water during flooding

Leudal gaat Roermond er nog eens op wijzen dat hun plannen met de dijkverlaging geen negatief effect mogen hebben voor Leudal. Dat heeft Wethouder Wijers nog eens toegezegd in de commissie fysiek.

Thieu Wagemans, ‘mister Ronduit Open’ neemt afscheid

Thieu Wagemans heeft in een brief aangekondigd dat hij per 1 februari 2024 stopt als raadslid in Leudal.

Petitie PMD containers

Laptop, woman and hands typing in home office, writing email or online research. Planning, freelanc

petitie om PMD containers langer te laten staan in Leudal

Zorgen om inzameling PMD afval per 1 januari 2024

Ronduit Open en D66 spreken zorgen uit over informatie over inzamelen PMD in Leudal

Postkoets moet weer toegankelijk zijn voor de verenigingen in Horn. Wethouder: ‘Doe iets!’

Wethouder Wijers van Leudal wordt opgeroepen in actie te komen inzake de Postkoets in Horn.

De begroting volgens Ronduit Open

stack of euros

De begroting voor komend jaar lost weer de problemen van de burgers niet op. Er worden veel plannen gemaakt maar weinig uitgevoerd.