Oproep aan college Leudal: ‘Heb aandacht voor een rechtmatig gebruik van zorggeld.’

Euro banknotes and metal handcuffs. Concept For Corruption or Fraud

In de raadsvergadering van 2 juli 2024 kwam de financiële steun voor de Mutsaertstichting (aanbieder van jeugdzorg) aan de orde. Ronduit Open vindt het steunen van deze belangrijke aanbieder van zorg en hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers, belangrijk. Maar…..wij vroegen in de vergadering ook aandacht voor fraude in de zorg. Een aantal van de […]