Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2019

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ronduit Open heeft haar dank uitgesproken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting.