Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Er is eindelijk gestructureerd overleg en sprake van een sterkere sturing vanuit het college.