Sturing op uitvoering

Business meeting and teamwork by business people

In een tussenbericht vanuit het college wordt er per actiepunt gereageerd.