Armoede- en minimabeleid

Composition of cozy winter day on wooden windowsill

Het college is verzocht om particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum dit jaar, uiterlijk voor kerst, financieel eenmalig te ondersteunen met een bedrag van €250,-.