Delegatiebesluit

Woman doing paper work

Een amendement van Ronduit Open dat het College verplicht om nadrukkelijk vooraf aan te geven wat de consequenties zijn van beleidsnota’s is aangenomen.