Subsidies dorpsplatforms

On a meeting

Ronduit Open waardeert en steunt de dorpsplatforms voor het werk dat zij doen om hun kern leefbaar te houden en de vinger aan de pols houden voor wat betreft ontwikkelingen en gevolgen van gemeentelijk beleid.