Financieel evenwicht binnen het sociaal domein

Young people putting their hands together.

Over de realisering van de financiële doelstellingen in het sociaal domein met behoud van passende zorg.