Kamerbewoning

Family Houses Abstract

Gebouwen, niet-zijnde woningen, mogen omgebouwd blijven worden voor huisvesting tot maximaal 12 personen.