Omgevingswet en participatie

In het participatiebeleid wordt bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (BOPA) de verplichting bij initiatiefnemers gelegd om aan participatie te doen. Ronduit Open vroeg aandacht voor het draagvlak van omwonenden en de vorm en toetsing van het participatieproces.