Verordening maatschappelijke ondersteuning

Helping hand for the elder person, real photo

Ronduit Open vindt dat we grip moeten houden op de kosten van de Wmo om zo in de toekomst Wmo-voorzieningen voor de inwoners van Leudal betaalbaar te houden.