Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs in Midden-Limburg

Architect team discussing on blueprints

Op het gebied van landbouw ligt de focus eenzijdig op schaalvergroting en nieuwe technologie.