Sjans van Naer

Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de restauratie is een compromis van een meerderheid van de gemeenteraad dat redelijk is met betrekking tot de aankoop van gronden, de vervuiling en het gebruik ervan.