Accommodatiebeleid

Soccer green field artificial grass with white lines

Het accommodatiebeleid biedt een visie over de gewenste omvang en spreiding van alle maatschappelijke voorzieningen en een samenhangende visie op het algehele aanbod van sport- en maatschappelijke voorzieningen.