Beleidsplan recreatie en toerisme

View at Grathem village

Een ondernemersvriendelijke houding, niet alleen in woorden maar vooral in daden, met een directe en krachtige ondersteuning vanuit het College.