Van rechtswege verleende vergunningen

Old red tractors

Ronduit Open heeft vernomen dat onlangs opnieuw een aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat de gemeente heeft verzuimd tijdig een besluit over de aanvraag te nemen. Dat is extra pijnlijk omdat het in beide gevallen politiek gevoelige zaken betreft.