Financiële verordeningen

calculator

Voor Ronduit Open zijn lastenverhogingen voor de burger en bedrijven alleen aanvaardbaar als deze reëel zijn en strikt noodzakelijk.