Versnellingsagenda wonen

Construction site

Met aandacht voor de bouw van levensloopbestendige woningen, alternatieve woonvormen en initiatieven uit de kleinere kernen.