Wegen en openbaar groen

Tote Libelle auf dem Gras

Ronduit Open vraagt om meer inlevingsvermogen bij problemen die burgers ervaren en vrije capaciteit voor een goede reactie op klachten en meldingen van burgers.