Reactie Ronduit Open op bericht Limburger ‘Verlagen dam Lateraalkanaal kans voor ondernemers’

Portrait of a females of duck on the water river

Het bedoelde overstromingsgebied bij Roermond levert nu belangrijk en noodzakelijk bergend vermogen bij hoogwater.

Ronduit Open boos over gebrek aan veiligheid schoolgaande jeugd

Retro bicycle in a park.

verkeersveiligheid schoolgaande jeugd van Heythuysen naar Horn onvoldoende door slecht onderhoud fietspad

Gemeente Leudal in de top van gemeenten met de grootste belastingverhoging in 2023

Euro coins

Leudal verhoogt in 2023 belastingen met meer dan 10 % en is daarmee koploper in de regio

Gemeentelijke financiën

calculator

Leudal heeft veel (te veel) spek op de ribben vanwege haar ruime begrotingen en onnodige lastenverhogingen.

Nieuwsbrief Ronduit Open 2023 – 1​

Young male florist working in flower shop

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Op onze website kunt u altijd alle berichten lezen.

Minister om opheldering gevraagd vanwege het niet nakomen van beloftes van het college van Leudal

Woman doing paper work

Het college van Leudal had de raad toegezegd om geen Hoger Beroep in te stellen zonder de raad daarin te kennen.

Gemeentelijke belastingen

Business finance concept,Business people are analyzing the work and taking notes.

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering geprobeerd om de belastingverhogingsdrang van de coalitiepartijen te temperen.

Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

Time to pay bills

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden.

Incidentele subsidie aan De Postkoets te Horn voor doorstart

Ronduit Open heeft haar wensen en bedenkingen over de subsidie en lening voor een doorstart van De Postkoets kenbaar gemaakt.

Wegen en openbaar groen

Tote Libelle auf dem Gras

Ronduit Open vraagt om meer inlevingsvermogen bij problemen die burgers ervaren en vrije capaciteit voor een goede reactie op klachten en meldingen van burgers.