Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort

Freight Docks Export Concept

Er zijn zienswijzen ingediend waar deels aan is tegemoet gekomen.

Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort

Freight Docks Export Concept

Ronduit Open heeft bedenkingen ingebracht over de uitbreiding van het bedrijventerrein Ittervoort.