Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2022

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Stan Backus sprak als onze fractievoorzitter namens Ronduit Open de Algemene Beschouwing uit.

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2021

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ga door op de goede weg en pas aan waar dat beter kan door een juiste prioritering en sturing.

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2020

calculator

Ronduit Open kiest voor een beheersbare lastendruk voor onze inwoners en bedrijven.

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2019

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ronduit Open heeft haar dank uitgesproken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting.