Regionale energietransitie

Solar panel on blue sky background

Leudal moet een pas op de plaats maken met grootschalige projecten voor windmolens en zonneweides.

Zonneweides in Leudal

Solar panel on blue sky background

Er is voor de initiatieven in het buitengebied van Neer een ingrijpend gewijzigd voorstel nodig dat onderwerp moet worden van een nieuw communicatietraject.