Bestemmingsplan Sportpark ’t Maasveld

Ronduit Open houdt vast aan eerder genomen raadsbesluiten waarbij een krediet werd toegekend voor de reconstructie van Sportpark ’t Maasveld en de wielerbaan.

’t Maasveld te Neer

dirty feet athlete sports cyclist

Ronduit Open heeft ingestemd met de realisering van een wielerbaan op ’t Maasveld te Neer.