Regionale energietransitie

Solar panel on blue sky background

Leudal moet een pas op de plaats maken met grootschalige projecten voor windmolens en zonneweides.

Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Business meeting and teamwork by business people

Er zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd in het functioneren van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.