Leudal gaat de strijd aan met Roermond om het hoogwater

The trees on the water during flooding

Leudal gaat Roermond er nog eens op wijzen dat hun plannen met de dijkverlaging geen negatief effect mogen hebben voor Leudal. Dat heeft Wethouder Wijers nog eens toegezegd in de commissie fysiek.

Hoogwaterbescherming Leudal

Sheep on a dike

Begin 2018 ontving Ronduit Open signalen dat de gemeente Roermond plannen had rond de Noorderplas.