Versnellingsagenda wonen

Construction site

Met aandacht voor de bouw van levensloopbestendige woningen, alternatieve woonvormen en initiatieven uit de kleinere kernen.

Uitvoeringsprogramma Wonen

Family Houses Abstract

Dit is wederom een stuk waar de intenties prima zijn, maar uiteindelijk komt het aan op de uitvoering ervan.