Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Senior couple with tablet at home

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Woningbouw

Engineer on construction site of new house reach agreement

Limburg mag voor 2030 26.550 woningen bouwen. Ronduit Open vroeg zich af hoe het proces richting daadwerkelijke woningbouw op dorpsniveau nu in zijn werk gaat.

Woningbouwprojecten in Leudal

Supervisor Showing Building Plans To Workers In New House

Er zijn inmiddels verschillende concrete trajecten in gang gezet om woningbouw in kleine kernen te faciliteren.

Versnelling woningbouw in Leudal

Family Houses Abstract

Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat de woningbouw in de verschillende kernen van Leudal een krachtige impuls verdient.