Bodemonderzoek Zevenellen

Het bodemonderzoek op Zevenellen heeft altijd plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats conform de wettelijke regeling.

Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Onderzocht wordt of een permanent meetpunt kan bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Sheep on a dike

De inwoners van Leudal mogen niet de prijs betalen van activiteiten in andere gemeenten.

Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

De oplossing van het mestoverschot mag niet ten koste gaan van de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.