Zonneweides in Leudal

Solar panel on blue sky background

De gemeenteraad van Leudal is gevraagd om haar wensen en bedenkingen te uiten over het wel of niet aanleggen van een drietal zonneweides in Neer.

Gang van zaken zonneweides Neer

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open heeft met de nodige verontrusting kennisgenomen van de gang van zaken rond de plannen voor grootschalige zonneweides in Neer.

Regionale energietransitie

Solar panel on blue sky background

Leudal moet een pas op de plaats maken met grootschalige projecten voor windmolens en zonneweides.

Zonneweides in Leudal

Solar panel on blue sky background

Er is voor de initiatieven in het buitengebied van Neer een ingrijpend gewijzigd voorstel nodig dat onderwerp moet worden van een nieuw communicatietraject.