Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Sheep on a dike

De inwoners van Leudal mogen niet de prijs betalen van activiteiten in andere gemeenten.

Hoogwaterbescherming Leudal

Sheep on a dike

Begin 2018 ontving Ronduit Open signalen dat de gemeente Roermond plannen had rond de Noorderplas.